Vergoedingen & Tarieven

De duur van de sessie is 60  minuten, hierna wordt een uitgewerkt verslag toegestuurd.

Tarief per sessie a   € 90,00
De duur van de sessie is 60 minuten

Zoals is opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de behandelovereenkomst worden  de tarieven ingaande per 1 januari van elk kalenderjaar  herzien

Tot 24 uur van te voren kunt u de afspraak afzeggen, er worden dan geen kosten gerekend.

Counseling is een laagdrempelige en kortdurende vorm van emotionele hulpverlening. Ik ben hiervoor geregistreerd  bij de beroepsgroep NFG en RBCZ, complementair werkzaam en beschik over een AGB-code.

Ik ben via de NFG aangesloten bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris in het kader van de WKKGZ. 
Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn
gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op:

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Zonder jou toestemming wordt aan derden geen informatie over jouw traject verstrekt. Je kunt bij mij direct en zonder verwijsbrief van de huisarts terecht.

Vergoeding: Counseling valt bij de verzekering onder alternatieven geneeswijzen / complementaire zorg en wordt door een groot aantal verzekeringen vergoed, zonder betaling van eigen risico. Informeer naar de mogelijkheden bij jouw zorgverzekeraar. Vermeld bij het informeren altijd mijn AGB-code. Of kijk op de site van NFG.

In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten voor hun werknemer te vergoeden.  

Je vindt het vergoedingenoverzicht op deze pagina; https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Stel je vraag