Gezinstherapie

Gezinstherapie helmond counseling warande

Het gezin is een flexibel begrip dat niet te vangen is binnen 1 beschrijving.
Als therapeut is het voor mij vooral belangrijk dat we werken aan affectiviteit zodat het gezin invloed
op elkaar kan uitoefenen.

Het doel van systeemtherapie is om gezinsleden te helpen elkaar beter te begrijpen, het verbeteren
van de onderlinge communicatie en het samen zoeken naar oplossingen.
Ik werk vooral aan de relaties binnen het gezin door:
– het verbeteren van onderlinge communicatie
– het oplossen van onderlinge conflicten
– individuele problemen die steun vragen van alle gezinsleden
– verbeteren van sfeer binnen het gezin
– met elkaar manieren onderzoeken zodat jullie elkaar weer kunnen steunen en begrijpen en
het plezier terug vinden in het gezin
Het gezin is een systeem waarbinnen circulaire processen afspelen.
De start van de behandeling vind plaats door een kennismaking met alle betrokken gezinsleden.
Vaak zijn er ook individuele sessies met gezinsleden.
Soms komen ouders samen en soms juist de kinderen zonder ouders.
Uiteindelijk komt iedereen weer samen in een sessie.
Als psychosociaal therapeut werk ik complementair en zal ik de behandeling afstemmen op de
hulpvraag en behoefte van het gezin.

Mijn missie als therapeut

Respect voor je kwetsbaarheid en tijd en ruimte voor je emotionele klachten en problemen

Ik kan gericht, effectief en kundig mijn zorg bieden aan zwangere, kraamvrouwen en hun partner

Ik begeleid ouderparen in het verlies en rouwverwerking van het (on) geboren kind en verwerken van een traumatische bevalling.

Accepteren of toveren?

Blijven hangen in cirkels van gedachten maken soms dat je niet ziet welke wegen er voor je te bewandelen zijn.

Als je vastloopt op een rotonde zonder afslag is het fijn om hulp te krijgen. Niet hulp om je een weg in te sturen, of je hobbels weg te toveren. 

Maar krachten bij jezelf aan te boren, die je helpen om te accepteren wat je niet kunt veranderen en de moed vinden om zelf je weg te kiezen.