Hulp zoeken voor jezelf of een ander


Counseling is bedoeld voor mensen en kinderen die hun evenwicht kwijt zijn of in conflict zijn met zichzelf of een ander. Als je in een pijnlijke situatie of levensfase zit en tijdelijk gripverlies ervaart. Begeleiding tijdens een ziekteproces van jezelf of een dierbare. Hulp bij stervensbegeleiding of rouwverwerking. Vastzitten bij het ervaren van werkdruk, burnout, depressie, een negatief zelfbeeld of angsten.  Hulp bij het probleem achter de eetstoornis.

Ik begeleid mensen en kinderen in veranderingsprocessen met een praktijk aan huis in Helmond. Ik kan  krachten in mensen aanboren waardoor ze zichzelf weer kunnen redden. Zo ontstaat zicht op wat er mis is en komt er ruimte voor nieuwe gedachten.

Door mijn verpleegkundige achtergrond met 15 jaar ervaring op de verloskamers heb ik mijn vakgebied als therapeut onder andere gespecialiseerd in het begeleiden van  zwangere, kraamvrouwen en hun partner.  Ik begeleid ouderparen in het verlies en rouwverwerking van het (on) geboren kind. En kan ik met mijn kennis en ervaring vrouwen en partner begeleiden in het verwerken van een traumatische bevalling.

Counseling is niet geschikt voor cliënten met een psychiatrische stoornis of cliënten met een zware psychische problematiek. Het is daarom voor mij belangrijk om goed de grens te bewaken als counselor, en zo nodig cliënten door te kunnen verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.  Counseling valt bij de verzekering onder psychosociale zorg, ik ben als therapeut complementair werkzaam.

therapie counseling helmond