Therapie of psychosociale counseling

Het vak therapie is erg algemeen. Specifieker voor mijn manier van werken is; psychosociale counseling. Psychosociale counseling bestaat uit werken aan een vertrouwensrelatie, een werkrelatie door effectief te luisteren. 

Disfunctionele patronen helder krijgen die tot inzicht bij de cliënt kunnen leiden en ontstaan er  ruimte voor nieuwe gedachten die leiden tot een andere aanpak.

 Bij counseling gaat het om het menselijke zelf in relatie tot zijn rol en zijn omgeving.

Counseling richt zich op het hier en nu en is cliëntgericht. Counseling is een aanvulling op de reguliere zorg.

Mijn werkwijze is doelgericht en effectief.

Ik werk aan de hand van:

  • Professioneel Hulpverlenen- De Gespreksmethodiek

  • Humanistisch

  • Cliëntgericht

  • Oplossingsgericht

  • Cognitieve gedragstherapie (TA, RET)

  • Hechtingstheorie van Gordon Neufeld

  • Systeemtheorie

therapie counseling helmond