Therapie / Counseling bij Kind, puber en jong volwassenen

Psychosociale Counseling is ook inzetbaar bij kinderen, pubers en jong volwassenen.

Mijn doel en basis hierin is  BEGRIJPEN.

Ik ga uit van het op hechtingstheorie gebaseerde ontwikkelingsmodel van Dr. Neufeld. En werk met RET en systeemtheorie.

Ik zie de kinderen , pubers, jong volwassene met hun problemen vanuit de begrippen; hechting, kwetsbaarheid en volwassenwording.

Hierdoor kan ik inzicht krijgen waar een kind is in zijn ontwikkeling en hoe ik het kind in de juiste richting kan bewegen tot verandering.

Ik kan bij kinderen symptomen van vastzitten herkennen, de oorzaken ervan onderkennen en kinderen vanuit deze blokkade helpen.

Doordat mijn doel is het kind te begrijpen treedt er meer op dan een gedragsverandering. Er ontstaat een proces van innerlijke verandering dat op gang wordt gebracht door het wegnemen van blokkades. Hierdoor kan een kind zijn weg terug vinden naar ontplooien en volwassenwording.

Counseling is voor kinderen, pubers en jong volwassenen  die hinder ervaren met:

 • Boosheid,

 • Frustratie,

 • Agressie,

 • Pesten,

 • Op leeftijdsgeoriënteerde kinderen,

 • Onthechte kinderen,

 • Alfa-kinderen,

 • Gezinsproblemen,

 • Scheiding,

 • Faalangst,

 • Stress,

 • Angst,

 • Eetproblemen,

 • Hooggevoeligheid.

therapie counseling helmond