Tarief en Vergoeding

Tarief per sessie a   € 75,00

Zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de behandelovereenkomst worden  de tarieven ingaande per 1 januari van elk kalenderjaar  herzien. Het tarief zal dan ook worden aangepast naar  € 75,00 per sessie per 01-01-2021

De duur van de sessie is 60 a 75 minuten

Tot 24 uur van te voren kunt u de afspraak afzeggen, er worden dan geen kosten gerekend.

Counseling is een laagdrempelige en kortdurende vorm van emotionele hulpverlening. Ik ben hiervoor geregistreerd  bij de beroepsgroep NFG en RBCZ, complementair werkzaam en beschik over een AGB-code.

Ik ben via de NFG aangesloten bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris in het kader van de WKKGZ, kijk voor meer informatie op de site van NFG.

Zonder jou toestemming wordt aan derden geen informatie over jouw traject verstrekt. Je kunt bij mij direct en zonder verwijsbrief van de huisarts terecht.

Vergoeding: Counseling valt bij de verzekering onder alternatieven geneeswijzen / complementaire zorg en wordt door een groot aantal verzekeringen vergoed, zonder betaling van eigen risico. Informeer naar de mogelijkheden bij jouw zorgverzekeraar. Vermeld bij het informeren altijd mijn AGB-code. Of kijk op de site van NFG.

In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten voor hun werknemer te vergoeden.                

Ik ben tevens een zorgaanbieder bij Buro Puur. Hierbij ga ik samen met jou op zoek naar het probleem achter de eetstoornis. Ik sta vermeld met mijn praktijk; Psychosociale Counseling Praktijk De Warande als hulpverlener.

therapie counseling helmond